keith murdoch

Menu

Studies for paintings: 2017 // 2016 // 2015

Refleksjoner

Releksjoner

Oil on Canvas, 2016 // 8" x 10"
IMG 1154

Quarry Reflections Study

Oil on Canvas, 2016 // 10" x 8"
IMG 1155

Greenery

Oil on Canvas, 2016 // 8" x 10"
IMG 1156

Tree

Oil on Canvas, 2016 // 10" x 8"